พระฤาษี-มหาบุรุษผู้สันโดด

ตำนานพระฤาษี วิถีดำเนินแห่งมหาบุรุษ ผู้ปลีกวิเวกและสละความสุขทางโลก เพื่อแสวงหาหนทางแห่งปัญญาอันประเสริฐ

porgae-rasi-fire-eye

แท้จริงแล้วพระฤาษี หาได้มีแต่ในตำนานอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่การปฏิบัติเพื่อเป็นพระฤาษี เป็นการปฏิบัติเพื่อการอบรมจิตใจ ให้เข้าถึงความสงบอันสืบทอดกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล และแม้แต่ในปัจจุบันนี้ ก็ยังมีมหาบุรุษผู้สืบทอดวิถีแห่งพระฤาษีอย่างมามากมาย ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยนี้เอง

เวปไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่เรื่องราวความรู้ เกี่ยวกับตำนานพระฤาษี ซึ่่งทุกเนื้อหาเป็นข้อมูลที่ได้ศึกษามาโดยละเอียด หวังว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเรียนรู้ เพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง อย่างน้อยก็ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี หรือมิจฉาชีพ ที่หากินในนามแห่ง พระฤาษี

Recent Posts

  1. Comments Off on
  2. ฤษีไทย กับฤษี อินโดนีเซีย Comments Off on ฤษีไทย กับฤษี อินโดนีเซีย
  3. พิธีบูชาครู ตำหนักปู่ฤาษีนารายณ์ บ้านแพ้ว Comments Off on พิธีบูชาครู ตำหนักปู่ฤาษีนารายณ์ บ้านแพ้ว
  4. เครื่องสักการะครู ตำรับอิสาน Comments Off on เครื่องสักการะครู ตำรับอิสาน