ฤษีไทย กับฤษี อินโดนีเซีย

ฤษีไทย กับฤษี อินโดนีเซีย ต่างกันอย่างไร?

พระฤษีในอินโดนีเซีย มีความแต่กต่างกันในหลักข้อปฏิบัติบางอย่าง คำว่า ฤษี มาจากภาษาสานสกฤต ว่า ṛṣi