เจตภูมิ

เจตภูมิ

เจตภูมิ

“เจตภูมิ” ในร่างกายของมนุษย์เราทุกคนนั้น ยังมีการพิเศษที่แฝงอยู่อีกกายหนึ่ง เป็นกายที่แลเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้ เจตภูมินี่แหละ เป็นบ่อเหตุให้เกิดปีศาจขึ้น เจตภูมิเป็นสิ่งที่แยกได้บางครั้งบางคราว เช่นในเวลาที่หลับสนิท แต่การแยกออกไปของเจตภูมินั้นไม่ได้แยกออกไปเลยที่เดียว ยังไม่สายสำพันธ์ที่เชื่อมอยู่กับร่างกาย จึงสามารถดูดกลับมาสู่ร่างกายได เช่นในบางคราวที่เราหนอนหลับสนิท และเป็นเวลาที่เจตภูมิแยกออกไปจากร่างกาย เผอิญเหตุการณ์ที่เอะอะโครมครามขึ้นใกล้ๆ ตัวเรา ทำให้รู้สึกตกใจตื่นขึ้นโดยกระทันหัน เจตภูมิต้องรีบกลับืนเข้าสู่ร่างกายโดยด่วน ขณะที่เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นนั้น จักปรากฎอาการหัวใจเต้นสั่นสะท้าน ทั้งนั้ก็เพราะเจตภูมิรีลเข้าสู่ร่างกายโดยรวดเร็ว และกระทบกายเราอย่างรุนแรง เราจึงได้บังเกิดมีความรู้สึกเช่นนั้น แต่ถ้าเจตภูมิจากร่างกายโดยไม่กลับมาอีกนั้นก็คือถึงเวลาที่ร่างกายจะแตกดับนั่นเอง

เจตภูมิ

เหตุที่ทำให้คนเราเจอวิญญาณหรือผี

อันเจตภูมินี้เมื่อถึงเวลาร่างกายแตกดับไป โดยที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บธรรมดา เจตภูมิก็จะเคลื่อนออกจากร่างกายแลค่อยๆ สูญหายแตกดับตามไปด้วย เพราะเจตภูมิที่แตกดับไปเช่นนี้ เป็นเจตภูมิรู้ตัวอยู่แล้วว่าร่างกายจะถึงกาลแตกดับ แต่ถ้าหากว่าร่างกายเกิดการแตกดับขึ้นโดยฉับพลัน หรือที่เรียกกันว่า “ตายโหง” เป็นต้นว่าถูกฆ่า หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นทันทีทันใด การตายเช่นนี้เจตภูมิไม่รู้ตัวมาก่อน พอร่างกายแตกดับไปแล้ว เจตภูมิก็ต้องผละออกจากร่างกายและเที่ยววนเวียนอยู่ บางทีก็ปรากฎให้คนเห็นดังที่เรียกว่า ผีหรือปีศาจ

เจตภูมิ

เพราะฉนั้นเราจึงมักจะได้ยินกันว่า คนที่ตายโหงนั้นเป็นผีจะดุมาก ส่วนคนที่ตายโดยอาการเจ็บไข้ธรรมดามักจะไม่ปรากฎว่าผีดุเลย เนื่องจากเจตภูมิเป็นกายพิเศษอีกกายหนึ่ง ซึ่งแฝงอยู่ในกายธรรมดาเช่นนี้ ถ้าหากได้ฝึกฝนในเรื่องดวงจิตดีแล้ว เราจะสามารถใช้เจตภูมิให้เกิดประโยชน์ได้ เช่นบังคับให้เจตภูมิไปปรากฎในที่ต่างๆ ได้ตามประสงค์ ความฝันต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งด้านดีและด้านร้าย ก็ล้วนแต่มีเจตภูมิเป็นมวลเหตุทั้งสิ้น