พิธีบูชาครู ตำหนักปู่ฤาษีนารายณ์ บ้านแพ้ว

พิธีบูชาครู ครอบเศียรพ่อแก่ ณ ตำหนักปู่ฤาษีนารายณ์ บ้านแพ้ว

Lersi Narai ฤาษีนารายณ์

บรรยากาสพิธีไหว้ครูครอบเศียรพ่อปู่ฤาษีต่ไฟ ณ ตำนัก ปู่ฤาษีฯารายณ์ บ้านแผ้ว

อ่านที่เกี่ยวข้อง
พ่อแก่ฤาษีตาไฟ
การครอบเศียรครู
คำไหว้ครูยันต์ ๑๐๘