ฤษีไทย กับฤษี อินโดนีเซีย

ฤษีไทย กับฤษี อินโดนีเซีย ต่างกันอย่างไร?

พระฤษีในอินโดนีเซีย มีความแต่กต่างกันในหลักข้อปฏิบัติบางอย่าง คำว่า ฤษี มาจากภาษาสานสกฤต ว่า ṛṣi

พิธีบูชาครู ตำหนักปู่ฤาษีนารายณ์ บ้านแพ้ว

พิธีบูชาครู ครอบเศียรพ่อแก่ ณ ตำหนักปู่ฤาษีนารายณ์ บ้านแพ้ว

Lersi Narai ฤาษีนารายณ์

บรรยากาสพิธีไหว้ครูครอบเศียรพ่อปู่ฤาษีต่ไฟ ณ ตำนัก ปู่ฤาษีฯารายณ์ บ้านแผ้ว

อ่านที่เกี่ยวข้อง
พ่อแก่ฤาษีตาไฟ
การครอบเศียรครู
คำไหว้ครูยันต์ ๑๐๘

เครื่องสักการะครู ตำรับอิสาน

เครื่องสักการะครู

Khan Kroo

หากจะเรียนธรรมนี้  ให้จัดเครื่องสักการะ มีขัน ๕ ขัน ๘ เทียนเล่มบาท ๑ คู่ เทียนเล่มเบี้ยง ๑ คู่ ขันหมากเบ็ง ๗ ยอด ๑ คู่ ห่อนิมนต์ ๑ห่อ เงินคาย ๑๐ บาท กับอีก ๑ สลึง ยกครูและเรียนวันอังคาร ถ้าจัดเครื่องสักการะไม่ครบ ผู้เรียนอาจจะเป็นบ้า เรียนเสร็จแล้ว เอาพานหรือขันใส่เครื่องสักการะ ตั้งไว้บนหัวนอน กราบไหว้สักการะบูชาเป็นประจำ หากจะสอนให้ลูกศิษย์หรือไปรักษาคนไข้ รักษาเรือน ที่ไร่ นา ป่า ดง ห้วย หนอง คลอง บึง มีภูตผีปีศาจรบกวน ท่านให้ยกครู ยกคายให้ครบ เครื่องสักการะมี ๕ อย่าง คือ ข้าวตอก ดอกไม้ ประทีป ธูป เทียน จัดให้ได้อย่างละ ๕ คู่ เรียกขัน ๕ จัดอย่างละ ๘ คู่ เรียกขัน ๘ ขัน ๕ ขัน ๘ เป็นเครื่องสักการะนำไปบูชาครู

คำบูชาครู

สาธุ อัคคีทานัง พหปุปผัง สิเนทัตวา อสีติกัปปโกฏิโย อถิรูโป มหาปัญโญ ธาเรนโต ปิฏกัตตยัง นิพพานัง ปรมัง สุขัง

ผู้ที่เรียนมนต์จะต้องขอขมาโทษ ที่ล่วงเกินพระรัตนตรัย เกิดจากกายอัน เหยียบย่ำ กล้ำกราย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันเกิดได้จากวาจา เช่น ลบหลู่ ดูถูกเหยียบหยาม พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เกิดได้จากใจเช่น เคียดแค้น อาฆาตมาดร้ายต่อ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เหล่านั้จัดเป็นโทษถ้าเราไม่ขอขมาพระรัตนตรัยเสียก่อน จิตของเราจะไม่บริสุทธิ์ เมื่อใจไม่บริสุทธิ์ เรียนมนต์ก็ไม่ขลัง

คำขอขมาพระรัตนตรัย

สาธุ อัจจะยัง อัจจะโย โน เม ภันเต อัจจะคะมา ยถา พาเล ยถา มุฬเห ยถา อกุสเล เม มะยา พะละตา จิตตา อะคาระวะอะคาระวา พุทธะติมะ ธัมมะติมะ สังฆะติมะ มะมะ รตนัตตเย กาเยน วาจายะ มะนะสา โน ภันเต ภินิพุทธัง ภินิธัมมัง ภินิสังฆัง อัจจะยัง อัจจะยะโต ปฏิคัณหาตุ อายะติง ภันเต สังวะเรยยามะ สักกัจจะคะรุ คาระวะ เอตา อัมหากัง สุขัง หิตายะ มัคคะผละ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ อตีตะโทสัง ปัจจุปันนะโทสัง กายะกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง

ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยกาย วาจา ใจ ต่อหน้าและลับหลังก็ดี ข้าพเจ้า เป็นบาปเพราะโลภ โกรธ หลงก็ดี บาปในอดีตและปัจจุบันก็ดี ขอแก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงระงับให้กลับหายไป ในมื้อนี้ วันนี้ ยามนี้ ก็ข้าเทอญ

ขันครูในแต่ละภูมิภาคมีต่างกันบ้าง แต่ละสำนักไม่เหมือนกัน แต่ปัจจุบัน ต้องกล่าวเพิ่มเติมว่า บางสำนักทำมั่วไม่ถูกตำราใด มีทั้งปัญญาไม่พอทั้งมิจฉาชีพลงมือกันทำ ก็เลยแนะนำให้ศึกษาอย่างดีก่อนเข้าพิธีไหว้ครูไหนก็ตาม ให้หมดข้อสงสัยก่อน ทำก็ต้องทำด้วยความเคารพศรัทธา

ขันครู แบบ ล้านนา

ภาพข้างบน – ขันครู ตำรับล้านนา