คาถา ปลุกรอย สักยันต์

Aside

คาถาปลุกเสก รอย สักยันค์

คาถาโบราณ สืบทอดมาจากตำราไสยเวทเก่าแก่ ที่ใช้ในการ ปลุกเสกเรียกพลังอำนาจ ครูบาอาจารย์ พระฤาษา108ตน ให้ขึ้นมาสถิตย์อยู่ภายใน รอยสักยันต์ – ซ้อมท่องคาถานี้ ต้องขอบคุณ Ajarn Spencer Littlewood ที่เมตตาสร้างให้เราได้ฟังศึกษา

Kata Pluk Sek Roi Sak Yant

อิติปิโสภะคะวา อภินิหาระ ปารมี สัมปันโน มหากรุณามหาปัญญา อธิษฐานะ อิติ มโน มหิทธิ จิตตะธิพพะจักขุ ภาวนา อิทธิ ปาทะ ปัญญา พะละ ยานะ อาราธนา จะ สัทธัง อิทธิ พะลัง อิติจิตตัง โส ปิติอิ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ สัมมา ทะสะ อราหังพุทโธ