Lersi-Kodom-Conjures-Nang-Kala-Ajana

Lersi Kodom Performs the Conjuration of Nang Kala Ajana

Lersi Kodom Performs the Conjuration of Nang Kala Ajana by building a Fire and performing Incantations of Magical Kata.